اطلاعیه های ثبت نام
rss
قوانین و مقررات تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی
مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده پذیرفته شدگان تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی
  
فرم درخواست تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی
 

لطفا کد ثبت نام (رهگیری) را برای استفاده های بعدی در سامانه، نزد خود نگه دارید.

 

   متقاضیان محترم تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی می توانند نتیجه ثبت نام خود را از تاریخ 5/11/96 در این سامانه مشاهده نمایند.

 

زمان تشکیل پرونده برای پذیرفته شدگان از روز سه شنبه مورخ 10/11/96 به مدت 10 روز در ادارات مربوطه انجام می پذیرد.